Advokátska kancelária HUTTA & PARTNERS s.r.o. so sídlom v Bratislave  poskytuje na trhu právnych služieb svoje služby v oblastiach súkromného práva a verejného práva na celom území Slovenskej republiky. Svojim individuálnym prístupom advokátska kancelária poskytuje profesionálne komplexné právne služby podľa požiadaviek a potrieb svojich klientov. Právnici advokátskej kancelárie pri poskytovaní právnych služieb klientom využívajú svoje dlhoročné praktické skúsenosti predovšetkým v právnych odvetviach občianskeho, obchodného a správneho práva. Veľmi významnú časť činnosti advokátskej kancelárie tvorí zastupovanie klientov pred súdmi, orgánmi štátnej správy a samosprávy.