V rámci ústavného práva poskytujeme:

–         zastupovanie v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky

–         spisovanie ústavných sťažností