V rámci správneho práva poskytujeme:

–         porady a konzultácie vo veciach verejnej správy

–         spracovanie právnych rozborov a stanovísk

–         zastupovanie pred súdom v správnom súdnictve

–         zastupovanie v správnom konaní

–         zastupovanie v priestupkovom konaní

–         zastupovanie v katastrálnom konaní

–         zastupovanie v stavebnom konaní