Rok narodenia 1951

Advokácia a právna prax

 • 2011 – súčasnosť – advokát a partner v Advokátskej kancelárii HUTTA & PARTNERS
 • 1991 – 2011 – advokátka v Advokátskej kancelárii JUDr. Marta Huttová
 • apríl – december 1990 – sudkyňa Mestského súdu v Bratislave (druhostupňový súd)
 • január – marec 1990 – sudkyňa Najvyššieho súdu SR (stáž)
 • 1986 – 1989 – sudkyňa Obvodného súdu Bratislava IV a námestníčka
 • 1978 – 1986 – sudkyňa Obvodného súdu Bratislava I
 • 1976 – 1978 – sudkyňa Mestského súdu v Bratislave (prvostupňový súd)
 • 1975 – 1976 – justičná čakateľka Krajského súdu v Bratislave

Vzdelanie

 • 1980 – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rigorózna skúška) –

               akademický titul „JUDr.“

 • 1976 – justičná skúška na Ministerstve spravodlivosti SR
 • 1970 – 1975 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Profesijné zameranie advokáta

JUDr. Marta Huttová poskytuje právne služby klientom advokátskej kancelárie predovšetkým v právnych odvetviach občianskeho a obchodného práva. Jej právne služby sú zamerané predovšetkým na oblasť občianskeho práva vrátane rodinného práva, kde zúročuje svoje dlhoročné skúsenosti, ktoré nadobudla po viac ako 20 ročnom výkone advokácie a dlhoročnej justičnej praxi sudcu na všetkých stupňoch všeobecného súdnictva. Prevažnou náplňou jej právnej praxe je preto zastupovanie klientov v súdnych konaniach.

Licencia SAK č. 0152

Priamy kontakt: marta@huttova.sk