Advokátska kancelária HUTTA & PARTNERS s.r.o. dojednáva cenu právnej služby v závislosti na právnej a časovej náročnosti poskytovanej služby vždy individuálne pre každý prípad. Je možné dohodnúť odmenu hodinovú, paušálnu, podielovú alebo tarifnú podľa advokátskej tarify v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov. Advokátska kancelária nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

Aktuálne znenie vyhlášky č. 655/2004 Z.z.,