V rámci obchodného práva poskytujeme:

–         porady a konzultácie vo veciach obchodného práva

–         spisovanie listín o právnych úkonoch

–         zastupovanie pred súdmi

–         zastupovanie pri mimosúdnom riešení sporov

–         právne posúdenie návrhov zmlúv

–         spracovanie právnych rozborov a stanovísk

–         zakladanie a zmeny obchodných spoločností